المطراش دست دوز

بازار خرید المطراش دست دوز

یکی از انواع دمپایی با کیفیت که از کشورهای حوزه خلیج فارس وارد ایران شد و طی سال های بعد تولید آن در کشور ما نیز مرسوم شد المطراش نام دارد. این محصول در دو نوع

بیشتر بخوانید